Teeko Zaawansowane – ciąg dalszy dzieła Johna Scarne

Pisałem już o grze Teeko, która ma wiele cech gry doskonałej. Ma dość proste zasady, ale wymaga od gracza stosowania złożonych strategii. Jeśli zaś graliście Teeko wydaje się wam zbyt proste, zawsze możecie spróbować rozbudowanego wariantu tej gry jakim jest Teeko Advanced. Można w niego zagrać zwykłym zestawem do Teeko, ale zmodyfikowane przepisy tworzą nowe możliwości i pułapki.

Continue reading “Teeko Zaawansowane – ciąg dalszy dzieła Johna Scarne”

International (100-square) draughts – strategy basics

Would you like to play International (Polish) Draughts better? If so, I think you already know the rules of the game. But maybe you want to win or just better understand mechanics of this beautiful game.

I decided to write a series of articles about  International Draughts for people like you. For those, who want to better know Draughts strategies and tactics.

Continue reading “International (100-square) draughts – strategy basics”

Warcaby polskie (100-polowe) – podstawy strategii

Chciałbyś dobrze grać w warcaby międzynarodowe (polskie)? Jeśli tak, to sądzę, że już znasz zasady tej gry. Prawdopodobnie pragniesz grać lepiej, chcesz wygrywać, albo z jakiegoś innego powodu chcesz głębiej zrozumieć tę piękną grę.

Z myślą o osobach jak Ty postanowiłem napisać cykl lekcji warcabów międzynarodowych, ich strategii i taktyki.

Continue reading “Warcaby polskie (100-polowe) – podstawy strategii”

Nine Men’s Morris (Mill) – truly timeless game!

Is there really any timeless game? Some people say chess or checkers are timeless, but these games are not as old as they seem. Others talk about “timeless” computer games like Pac-Man or timeless tabletop games like Monopoly. But they are are still young. In my opinion there is one special game that deserves to be called “timeless”. It is Nine Men’s Morris also known as Mill. It is still popular, it can surprise next generations of players and many people have no idea how old this game really is!

Continue reading “Nine Men’s Morris (Mill) – truly timeless game!”

Młynek – prawdziwie ponadczasowa gra

Czy jakaś gra jest “ponadczasowa”? Niektórzy określają w ten sposób szachy lub warcaby, choć te gry nie są tak stare jak się wydają. Inni mówią o “ponadczasowych” grach komputerowych takich jak Pac-Man, albo o ponadczasowych grach towarzyskich jak Monopoly. Ale to są młode gry. Gdybym ja miał wskazać jakąkolwiek ponadczasową grę, byłby to Młynek. Nadal jest popularny, potrafi zaskoczyć kolejne pokolenia graczy i ludzie nawet nie odczuwają jak bardzo stara jest ta gra!

Continue reading “Młynek – prawdziwie ponadczasowa gra”

Understanding cards – most universal game platform

It fits in your pocket, it costs a few dollars (pounds), you can buy it everywhere and immediately play hundreds of games with it. It does not require any power source. This is of course a deck of cards. Most versatile and comfortable gaming platform in the world! If you want to fully appreciate its charms, if you want to really understand it, you have to learn something about its history and all possible uses in games!

Continue reading “Understanding cards – most universal game platform”

Zrozumieć karty – najbardziej uniwersalną platformę gier

Oto wspaniały wynalazek. Mieści się w kieszeni, kosztuje kilka złotych, pozwala natychmiast grać w setki gier i nie wymaga prądu. To oczywiście talia kart. Najbardziej uniwersalna i najwygodniejsza platforma gier na świecie. Aby w pełni docenić jej uroki, aby ją zrozumieć, trzeba poznać jej historię i wszystkie możliwe zastosowania w grach!

Continue reading “Zrozumieć karty – najbardziej uniwersalną platformę gier”