Castle – fight for territory behind a walls

There are games that seem to have been created for a world fame, but they have never become popular. One of them is a game of Castle. Its rules are relatively simple, but its strategic complexity can be seen from the start. What’s more, the game takes place on a huge board with 361 fields, but players have to be smart in using relatively few pieces.

Continue reading “Castle – fight for territory behind a walls”

Grody – walka o terytorium za murami!

Istnieją takie gry, które wydają się wręcz stworzone do światowego rozgłosu, ale nigdy nie stały się bardzo popularne. Jedną z nich jest gra znana w Polsce jako Grody. Jej zasady są stosunkowo proste, ale od razu widać jej strategiczną złożoność. Co więcej, gra toczy się na ogromnej planszy mającej 361 pól, ale gracz musi bardzo sprytnie posłużyć się stosunkowo małą liczbą pionów.

Continue reading “Grody – walka o terytorium za murami!”

Othello tutorial, part 2. Don’t build walls and be quiet

In previous Othello lesson I wrote about importance of corners and mobility. Unfortunately knowledge about this isn’t enough to win against an opponent who also tries to win corners and to be mobile. In order to defeat such opponent you need to understand the concept of frontier discs and learn how to do quiet moves and avoid building walls.

Continue reading “Othello tutorial, part 2. Don’t build walls and be quiet”

Kurs Othello, cz. 2: Nie buduj ścian i bądź cicho!

W poprzedniej lekcji Othello omawialiśmy znaczenie rogów i mobilności. Niestety sama wiedza o tym nie wystarczy by wygrać z przeciwnikiem, który także wie o znaczeniu rogów i stara się być mobilny. W celu ogrania takiego przeciwnika musimy poznać pojęcie dysków zewnętrznych oraz nauczyć się wykonywać tzw. ciche ruchy, dzięki którym unikniemy budowania ścian.

Continue reading “Kurs Othello, cz. 2: Nie buduj ścian i bądź cicho!”

Teeko Advanced – extension of John Scarne’s greatest work

I have already wrote about perfect game of Teeko. It’s rules are simple, but it requires  complex strategies. And if you played Teeko and it seems too easy for you, you can always try more advanced variant of this game called… well… Teeko Advanced. It can be played with a regular Teeko set, but modified rules create new opportunities and traps.

Continue reading “Teeko Advanced – extension of John Scarne’s greatest work”