Chivalry, Cam, Camette and other Camelot variants

I’ve already described Camelot – game excellent in many respects. However story of Camelot does not end here. This game has many variants, with boards of different sizes and with varied number of pieces. And there are Camelot variants for 4 players, more strategic than tactic! Let me introduce you to this games.

Continue reading “Chivalry, Cam, Camette and other Camelot variants”

Rycerstwo, Cam, Camette i inne warianty Camelot

Opisywałem już grę Camelot, która jest znakomita pod wieloma względami. Na tym jednak historia gry się nie kończy. Powstały bowiem jej różne jej odmiany rozgrywane na planszach o różnej wielkości i z różną liczbą bierek. Niektóre są grami dla 4 graczy, co przy braku elementu losowego wymaga bardzo nietypowych strategii. Pozwólcie, że przedstawię wam te różne warianty.

Continue reading “Rycerstwo, Cam, Camette i inne warianty Camelot”

International (100-square) draughts tutorial: Notation

I have already wrote on basics of International Draughts strategy, but these basics are not enough to be a good player. You have to analyze a lot of situations and find some recurrent patterns in them. To achieve this goal you have to learn International Draughts notation system.

Continue reading “International (100-square) draughts tutorial: Notation”

Castle – fight for territory behind a walls

There are games that seem to have been created for a world fame, but they have never become popular. One of them is a game of Castle. Its rules are relatively simple, but its strategic complexity can be seen from the start. What’s more, the game takes place on a huge board with 361 fields, but players have to be smart in using relatively few pieces.

Continue reading “Castle – fight for territory behind a walls”

Grody – walka o terytorium za murami!

Istnieją takie gry, które wydają się wręcz stworzone do światowego rozgłosu, ale nigdy nie stały się bardzo popularne. Jedną z nich jest gra znana w Polsce jako Grody. Jej zasady są stosunkowo proste, ale od razu widać jej strategiczną złożoność. Co więcej, gra toczy się na ogromnej planszy mającej 361 pól, ale gracz musi bardzo sprytnie posłużyć się stosunkowo małą liczbą pionów.

Continue reading “Grody – walka o terytorium za murami!”